TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH

Center for Flowers, Ornamentals Research and Development

07/12/2021 | 7:50 CH GMT +7

Danh bạ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, THƯ ĐIỆN TỬ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA CÂY CẢNH

ĐTCQ: 0243 8765625 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

E-MAILS

I. BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

1

Nguyễn Văn Tỉnh

Giám đốc

043 8765 625

tinhhoacaycanh@gmail.com

2

Bùi Thị Hồng

Phó Giám đốc

043 8765 625

hongbt04@gmail.com

3

Nguyễn Văn Tiến

Phó Giám đốc

043 8765 625

nguyenvantien1011@gmail.com

II. PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

 

 

 

4

Mai Thị Ngoan

Trưởng phòng

043 8765 625

ngoanhoacaycanh@yahoo.com.vn

5

Phan Thị Thảo

Kế toán trưởng

043 8768 156

phanthithao79@yahoo.com.vn

6

Nguyễn Thị Thu Hằng

NCV

043 8765 625

hanghoacaycanh@gmail.com

7

Phan Ngọc Diệp

NCV

043 8765 625

ngocdiephcc@gmail.com

8

Đỗ Thị Thúy Loan

CN

 

thuyloankt118@gmail.com

9

Đặng Hoàng Trang

NCV

 

danghoangtrang27@gmail.com

10

Nguyễn Thị Bích

NVKT

 

nguyenbichan5682@gmail.com

11

Nguyễn Thị Hoa

NCV

 

hoa95hua@gmail.com

12

Lê Thị Thu Hương

KTV

 

thuhuongle56@gmail.com

13

Nguyễn Xuân Hải

NVKT

 

nguyenxuanhai1589@gmail.com

14

Nguyễn Mai Phương

NCV

 

phuongnguyen0495@gmail.com

15

Nguyễn Thị Thư

NVKT

   

16

Vũ Thị Thúy

NCV

 

thuytbu@gmail.com

17

Tạ Thị Thúy

NCV

 

tathuyk58bvtvb@gmail.com

18

Nguyễn Thị Thanh Vân

NVKT

   

III. BỘ MÔN KỸ THUẬT CANH TÁC

 

 

 

19

Lê Thị Thu Hương

Trưởng Bộ môn

043 8760 472

huonghoacaycanh@gmail.com

20

Lê Thị Hiền

NCV

043 8760 472

lehiencidhop@gmail.com

21

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

NCV

043 8760 472

quynhmaittgl@gmail.com

22

Trần Thị Thúy

NCV

043 8760 472

tranthuyhcc@gmail.com

23

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

NCV

043 8760 472

tuyenhoacaycanh@yahoo.com

24

Đặng Tiến Dũng

NCV

043 8760 472

dunghoacaycanh@yahoo.com.vn

25

Ngô Hồng Thu

CN

043 8760 472

Thutiep1982@gmail.com

26

Lê Thanh Hùng

NCV

043 8760 472

lethanhhunghcc@gmail.com

27

Trần Văn Tòng

NCV

043 8760 472

tongrhq54@gmail.com

28

Trần Minh Hiền Trang

NCV

043 8760 472

minhhientrang@gmail.com

29

Nguyễn Thị Thu Thùy

NCV

043 8760 472

thuyhoacc@yahoo.com.vn

IV. BỘ MÔN CHỌN TẠO GIỐNG

30

Đinh Thị Dinh

Trưởng Bộ môn

043 8760 472

dinhhcc@yahoo.com.vn

31

Chu Thị Ngọc Mỹ

NCV

043 8760 472

myhcc09@gmail.com

32

Nguyễn Quang Duy

NCV

043 8765 625

duyhcc@gmail.com

33

Nguyễn Thị Hồng Nhung

NCV

043 8760 472

nhungmorecnsh510280@gmail.com

34

Nguyễn Thị Vẻ

NCV

043 8760 472

vehoacaycanh@yahoo.com.vn

35

Nguyễn Viết Duy

NVKT

043 8760 472

 

36

Nguyễn Thị Kim Oanh

NCV

043 8760 472

oanhcaytrong@gmail.com

37

Vi Kim Chi

   

chivi2912@gmail.com

38

Đào Thị Phương

NCV

043 8760 472

phuonghoacaycanh@gmail.com

39

Bùi Thị Hồng Nhụy

NCV

043 8760 472

buinhuy2001@gmail.com

40

Nguyễn Văn Thành

NVKT

043 8760 472

 

41

Nguyễn Thị Tươi

NCV

043 8760 472

tuoitt19c@gmail.com

42

Hoàng Văn Hữu

NCV

043 8760 472

hoangvanhuu@gmail.com

43

Dương Văn Minh

NCV

043 8768 156

minh_hoacaycanh@yahoo.com

44

Phạm Thị Trang

NCV

043 8760 472

trangkhct55@gmail.com

V. PHÒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ KHUYẾN NÔNG

45

Bùi Hữu Chung

Trưởng phòng

043 8768 156

buihuuchung@yahoo.com

46

Trần Văn Tam

Phó phòng

043 8768 156

tranvantam73@yahoo.com.vn

47

Đặng Văn Lãm

NCV

043 8768 156

dangvanlamhcc@yahoo.com

48

Nguyễn Bá Sơn

NCV

043 8768 156

bason136@yahoo.com.vn

49

Nguyễn Thị Liên

CN

043 8768 156

lienha_yb@yahoo.com.vn

50

Hà Thị Thanh Nga

NCV

043 8768 156

hathanhngavd@yahoo.com.vn

51

Nguyễn Xuân Kết

NCV

043 8768 156

nguyenxuanket@gmail.com

52

Ngô Văn Kỳ

NCV

043 8768 156

kyhoacaycanh@gmail.com

 

 • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 • Cục Trồng trọt
 • Viện Nghiên cứu Rau quả
 • Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Sở KH&CN Hải Phòng
 • Sở KH&CN Thái Bình
 • Sở KH&CN Thái Nguyên
 • Sở KH&CN Nam Định
 • Cục bảo vệ thực vật
 • Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
 • Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Bộ Nông Nghiệp&PTNT
 • Sở KH&CN Bình Định
 • Sở KH&CN tỉnh Sơn La