TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH

Center for Flowers, Ornamentals Research and Development

06/08/2020 | 8:44 SA GMT +7

Danh bạ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, THƯ ĐIỆN TỬ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA CÂY CẢNH

ĐTCQ: 0243 8765625 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

E-MAILS

ĐTCQ

 

I. BAN GIÁM ĐỐC

1

Nguyễn Văn Tỉnh

Giám đốc

043 8765 625

0912385226

tinhhoacaycanh@gmail.com

2

Bùi Thị Hồng

Phó Giám đốc

043 8765 625

0915019676

hongbt04@gmail.com

3

Nguyễn Văn Tiến

Phó Giám đốc

043 8765 625

0912897060

nguyenvantien1011@gmail.com

II. PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

4

Mai Thị Ngoan

Trưởng phòng

043 8765 625

0902162187

ngoanhoacaycanh@yahoo.com.vn

5

Phan Thị Thảo

Kế toán trưởng

043 8768 156

0913379933

phanthithao79@yahoo.com.vn

6

Nguyễn Thị Thu Hằng

NCV

043 8765 625

01257233118

hanghoacaycanh@gmail.com

7

Phan Ngọc Diệp

NCV

043 8765 625

0979 322 534

ngocdiephcc@gmail.com

8

Đỗ Thị Thúy Loan

CN

 

0973749457

thuyloankt118@gmail.com

9

Đặng Hoàng Trang

NCV

 

0968562265

danghoangtrang27@gmail.com

10

Nguyễn Thị Bích

NVKT

 

0983952855

nguyenbichan5682@gmail.com

11

Nguyễn Thị Hoa

NCV

 

01656117664

hoa95hua@gmail.com

12

Lê Thị Thu Hương

KTV

 

01667354947

thuhuongle56@gmail.com

13

Nguyễn Xuân Hải

NVKT

 

0968805240

nguyenxuanhai1589@gmail.com

14

Nguyễn Mai Phương

NCV

 

0976830425

phuongnguyen0495@gmail.com

15

Nguyễn Thị Thư

NVKT

 

01646606812

 

16

Vũ Thị Thúy

NCV

 

0986452233

thuytbu@gmail.com

17

Tạ Thị Thúy

NCV

 

01634350565

tathuyk58bvtvb@gmail.com

18

Nguyễn Thị Thanh Vân

NVKT

 

0932262786

 

III. BỘ MÔN KỸ THUẬT CANH TÁC

19

Lê Thị Thu Hương

Trưởng Bộ môn

043 8760 472

0915315490

huonghoacaycanh@gmail.com

20

Lê Thị Hiền

NCV

043 8760 472

0947324173

lehiencidhop@gmail.com

21

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

NCV

043 8760 472

01277756913

quynhmaittgl@gmail.com

22

Trần Thị Thúy

NCV

043 8760 472

01676 607 850

tranthuyhcc@gmail.com

23

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

NCV

043 8760 472

0943846233

tuyenhoacaycanh@yahoo.com

24

Đặng Tiến Dũng

NCV

043 8760 472

0915 413 752

dunghoacaycanh@yahoo.com.vn

25

Ngô Hồng Thu

CN

043 8760 472

0975 278 145

Thutiep1982@gmail.com

26

Lê Thanh Hùng

NCV

043 8760 472

0967252456

lethanhhunghcc@gmail.com

27

Trần Văn Tòng

NCV

043 8760 472

0944307574

tongrhq54@gmail.com

28

Trần Minh Hiền Trang

NCV

043 8760 472

0968462666

minhhientrang@gmail.com

29

Nguyễn Thị Thu Thùy

NCV

043 8760 472

0943 402 292

thuyhoacc@yahoo.com.vn

30

Phạm Thị Trang

NCV

043 8760 472

01668451525

trangkhct55@gmail.com

IV. BỘ MÔN CHỌN TẠO GIỐNG

31

Đinh Thị Dinh

Trưởng Bộ môn

043 8760 472

0912726223

dinhhcc@yahoo.com.vn

32

Chu Thị Ngọc Mỹ

NCV

043 8760 472

0983 579 240

myhcc09@gmail.com

33

Nguyễn Quang Duy

NCV

043 8765 625

0912750311

duyhcc@gmail.com

34

Nguyễn Thị Hồng Nhung

NCV

043 8760 472

0979585003

nhungmorecnsh510280@gmail.com

35

Nguyễn Thị Vẻ

NCV

043 8760 472

0983 536 484

vehoacaycanh@yahoo.com.vn

36

Nguyễn Viết Duy

NVKT

043 8760 472

0975981388

 

37

Nguyễn Thị Kim Oanh

NCV

043 8760 472

0989526284

oanhcaytrong@gmail.com

38

Vi Kim Chi

   

01685330194

chivi2912@gmail.com

39

Đào Thị Phương

NCV

043 8760 472

01636581123

phuonghoacaycanh@gmail.com

40

Bùi Thị Hồng Nhụy

NCV

043 8760 472

0975271025

buinhuy2001@gmail.com

41

Nguyễn Văn Thành

NVKT

043 8760 472

01693482594

 

42

Nguyễn Thị Tươi

NCV

043 8760 472

0982062655

tuoitt19c@gmail.com

43

Hoàng Văn Hữu

NCV

043 8760 472

01689557186

hoangvanhuu@gmail.com

V. PHÒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ KHUYẾN NÔNG

44

Bùi Hữu Chung

Trưởng phòng

043 8768 156

0902 188 989

buihuuchung@yahoo.com

45

Trần Văn Tam

Phó phòng

043 8768 156

0912 177 892

tranvantam73@yahoo.com.vn

46

Đặng Văn Lãm

NCV

043 8768 156

0912 537 256

dangvanlamhcc@yahoo.com

47

Nguyễn Bá Sơn

NCV

043 8768 156

0982 011 420

bason136@yahoo.com.vn

48

Nguyễn Thị Liên

CN

043 8768 156

01236 027 969

lienha_yb@yahoo.com.vn

49

Hà Thị Thanh Nga

NCV

043 8768 156

0945152995

hathanhngavd@yahoo.com.vn

50

Nguyễn Xuân Kết

NCV

043 8768 156

0977587835

nguyenxuanket@gmail.com

51

Ngô Văn Kỳ

NCV

043 8768 156

0979 090 062

kyhoacaycanh@gmail.com

52

Dương Văn Minh

NCV

043 8768 156

0916 479 006

minh_hoacaycanh@yahoo.com

53

Nguyễn Ngọc Sơn

LX

043 8768 156

0976880755

ngocson86.jp@gmail.com

 

 • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 • Cục Trồng trọt
 • Viện Nghiên cứu Rau quả
 • Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Sở KH&CN Hải Phòng
 • Sở KH&CN Thái Bình
 • Sở KH&CN Thái Nguyên
 • Sở KH&CN Nam Định
 • Cục bảo vệ thực vật
 • Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
 • Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Bộ Nông Nghiệp&PTNT
 • Sở KH&CN Bình Định
 • Sở KH&CN tỉnh Sơn La