TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH

Center for Flowers, Ornamentals Research and Development

27/03/2019 | 9:00 SA GMT +7

Danh bạ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, THƯ ĐIỆN TỬ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA CÂY CẢNH

ĐTCQ: 043 8765625/ 043 8768156 - Fax: 043 6762150

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

E-MAILS

ĐTCQ

 

I. BAN GIÁM ĐỐC

1

Đặng Văn Đông

Giám đốc

0243 8768 223

0913562265

donghoacaycanh@yahoo.com

2

Bùi Thị Hồng

Phó Giám đốc

0243 8760 472

0915019676

hongbt04@gmail.com

3

Nguyễn Văn Tiến

Phó Giám đốc

0243 8765 625

0912897060

nguyenvantien1011@gmail.com

II. PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

4

Mai Thị Ngoan

Trưởng phòng

0243 8765 625

0902162187

ngoanhoacaycanh@yahoo.com.vn

5

Phan Thị Thảo

Kế toán trưởng

0243 8768 156

0913379933

phanthithao79@yahoo.com.vn

6

Nguyễn Thị Thu Hằng

NCV

0243 8765 625

01257233118

hanghoacaycanh@gmail.com

7

Phan Ngọc Diệp

NCV

0243 8765 625

0979 322 534

ngocdiephcc@gmail.com

8 Đỗ Thị Thúy Loan CN 0243 8765 625 0973 749 457

thuyloankt118@gmail.com

III. BỘ MÔN KỸ THUẬT CANH TÁC

9

Lê Thị Thu Hương

Trưởng Bộ môn

0243 8760 472

0915315490

huonghoacaycanh@gmail.com

10

Lê Thị Hiền

CN

0243 8760 472

0947324173

lehienvienrau@gmail.com

11

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

NCV

0243 8760 472

01277756913

quynhmaittgl@gmail.com

12

Trần Thị Thúy

NCV

0243 8760 472

01676 607 850

tranthuyhcc@gmail.com

13

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

NCV

0243 8760 472

0943846233

tuyenhoacaycanh@yahoo.com

14

Đặng Tiến Dũng

NCV

0243 8760 472

0915 413 752

dunghoacaycanh@yahoo.com.vn

15

Ngô Hồng Thu

KTV

0243 8760 472

0975 278 145

Thutiep1982@gmail.com

16

Lê Thanh Hùng

NCV

0243 8760 472

0967 252 456

lethanhhunghcc@gmail.com

17 Trần Văn Tòng NCV 0243 8760 472 0944 307 574

tongrhq54@gmail.com

18 Trần Minh Huyền Trang NCV 0243 8760 472 0968 462 666

minhhientrang@gmail.com

19 Nguyễn Thị Thu Thùy NCV 0243 8760 472 0943 402 292

thuyhoacc@yahoo.com.vn

20 Phạm Thị Trang NCV 0243 8760 472 01668451525

trangkhct55@gmail.com

IV. BỘ MÔN CHỌN TẠO GIỐNG

21

Đinh Thị Dinh

Trưởng Bộ môn

0243 8760 472

0912726223

dinhhcc@yahoo.com.vn

22

Chu Thị Ngọc Mỹ

NCV

0243 8760 472

0983 579 240

myhcc09@gmail.com

23

Nguyễn Quang Duy

NCV

0243 8765 625

0912750311

duyhcc@gmail.com

24

Nguyễn Thị Hương

KTV

0243 8760 472

01636256679

 

25

Nguyễn Thị Hồng Nhung

NCV

0243 8760 472

0979585003

nhungmorecnsh510280@gmail.com

26

Nguyễn Thị Vẻ

NCV

0243 8760 472

0983 536 484

vehoacaycanh@yahoo.com.vn

27

Nguyễn Viết Duy

KTV

0243 8760 472

0975981388

 

28

Nguyễn Thị Kim Oanh

NCV

0243 8760 472

0989526284

oanhcaytrong@gmail.com

29

Đào Thị Phương

NCV

0243 8760 472

01636581123

phuonghoacaycanh@gmail.com

30 Vi Kim Chi NCV 0243 8760 472 01685330194

chivi2912@gmail.com

31 Hoàng Văn Hữu NCV 0243 8760 472 01689557186

hoangvanhuu@gmail.com

32 Bùi Thị Hồng Nhụy NCV 0243 8760 472 0975271025

buinhuy2001@gmail.com

33 Nguyễn Thị Oanh NCV 0243 8760 472 0948480132

oanhnguyenplant@gmail.com

34 Nguyễn Thị Tươi NCV 0243 8760 472 0982062655

tuoitt19c@gmail.com

35 Nguyễn Văn Thành KTV 0243 8760 472

01693482594

 

V. PHÒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ KHUYẾN NÔNG

36

Bùi Hữu Chung

Trưởng phòng

0243 8768 156

0902 188 989

buihuuchung@yahoo.com

37

Trần Văn Tam

Phó phòng

0243 8768 156

0912 177 892

tranvantam73@yahoo.com.vn

38

Đặng Văn Lãm

NCV

0243 8768 156

0912 537 256

dangvanlamhcc@yahoo.com

39

Nguyễn Bá Sơn

NCV

0243 8768 156

0982 011 420

bason136@yahoo.com.vn

40

Nguyễn Thị Liên

CN

0243 8768 156

01236 027 969

lienha_yb@yahoo.com.vn

41

Hà Thị Thanh Nga

NCV

0243 8768 156

0945152995

hathanhngavd@yahoo.com.vn

42

Nguyễn Xuân Kết

NCV

0243 8768 156

0977587835

nguyenxuanket@gmail.com

43

Ngô Văn Kỳ

NCV

0243 8768 156

0979 090 062

kyhoacaycanh@gmail.com

44

Dương Văn Minh

NCV

0243 8768 156

0916 479 006

minh_hoacaycanh@yahoo.com

45

Nguyễn Ngọc Sơn

CN

0243 8768 156

0976880755

ngocson86.jp@gmail.com

 • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 • Cục Trồng trọt
 • Viện Nghiên cứu Rau quả
 • Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Sở KH&CN Hải Phòng
 • Sở KH&CN Thái Bình
 • Sở KH&CN Thái Nguyên
 • Sở KH&CN Nam Định
 • Cục bảo vệ thực vật
 • Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
 • Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Bộ Nông Nghiệp&PTNT
 • Sở KH&CN Bình Định
 • Sở KH&CN tỉnh Sơn La