Trong giai đoạn 2011-2017, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao thực hiện 23 đề tài, dự án. Trong đó, số lượng các Đề tài, Dự án cấp Nhà nước là: 04; cấp Bộ: 07; cấp Tỉnh: 12.

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH

(GIAI ĐOẠN 2011-2017)

TT

TÊN NHIỆM VỤ

CẤP QUẢN LÝ

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CHỦ TRÌ, THƯ KÝ NHIỆM VỤ

TÌNH TRẠNG

1

Đề tài: Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống hoa chi lilium cho Việt Nam

Cấp Nhà nước

2011-2015

Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Trịnh Khắc Quang, Lê Thị Thu Hương, Đặng Văn Đông

Đã nghiệm thu năm 2016

2

Đề tài: Bảo tồn, lưu giữ và phát triển giống hoa Đào tại miền Bắc Việt Nam

Cấp Bộ

Hàng năm

( thời gian bắt đầu 2009-2014)

Đặng Văn Đông,  Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Văn Lãm

Đã nghiệm thu năm 2015

3

Đề tài: Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống hoa cho miền Trung

Cấp Bộ

2011-2013

Đặng Văn Đông, Mai Thị Ngoan

Đã nghiệm thu năm 2014

4

Đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống hoa lan có giá trị cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu

Cấp Bộ

2011-2015

Đặng Văn Đông, Đinh Thị Dinh, Chu Thị Ngọc Mỹ

Đã nghiệm thu năm 2016

5

Dự án: Sản xuất thử giống loa kèn tứ Quý

Cấp Bộ

2011-2012

Nguyễn Thị Duyên

Đã nghiệm thu năm 2013

6

Dự án khuyến nông: Sản xuất hoa chất lượng cao

Cấp Bộ

2011-2013

Trịnh Khắc Quang, Lê Thị Thu Hương

Đã nghiệm thu năm 2013

7

Dự án: Sản xuất giống hoa giai đoạn 2011-2020

Cấp Bộ

2011-2020

Trịnh Khắc Quang, Đặng Văn Đông, Bùi Thị Hồng

Đang thực hiện

8

Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất hoa đào chất lượng cao tại tỉnh Thái Nguyên

Sở KH&CN Tỉnh Thái Nguyên

2011-2012

Đặng Văn Đông, Đặng Văn Lãm

Đã nghiệm thu năm 2013

9

Dự án: Ứng dụng công nghệ tiên tiến xây dựng mô hình sản xuất hoa lan Hồ điệp tại Từ Sơn và Tiên Du

Sở KH&CN Tỉnh Bắc  Ninh

2011-2012

Nguyễn  Văn  Tỉnh

Đã nghiệm thu năm 2013

10

Dự án: Sản xuất thử nghiệm hai giống hoa lily Manissa và Belladonna

Nhà Nước

2012-  2015

Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Xuân Kết

Đã nghiệm thu năm 2016

11

Dự án: Nhân rộng mô hình sản xuất hoa chất lượng cao tại huyện Lương Tài – Bắc Ninh

Sở KH&CN Tỉnh Bắc  Ninh

2012

Nguyễn Văn Tỉnh

Đã nghiệm thu năm 2013

12

Nhiệm vụ: Khai thác và phát triển nguồn gen lan Kiếm (Cymbidium sinense)

Nhà Nước

2013-2016

Đặng Văn Đông, Chu Thị Ngọc Mỹ

Đã nghiệm thu năm 2017

13

Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc và điều khiển sự ra hoa của mai vàng Yên Tử tại Hà Nội

Sở KH&CN TP Hà Nội

2013-2015

Bùi Hữu Chung,Đặng Văn Đông

Đã nghiệm thu năm 2016

14

Dự án: Ứng dụng công nghệ tiên tiến XDMHSX hoa lan Hồ điệp theo quy mô công nghiệp tại Bình Lục - Hà Nam

Sở KH&CN Tỉnh Hà Nam

2013-2014

Đặng Văn Lãm

Đã nghiệm thu năm 2015

15

Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất hoa lan hồ điệp chất lượng cao tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Sở KH&CN Tỉnh Thanh Hóa

2013-2015

Bùi Hữu Chung

Đã nghiệm thu năm 2016

16

Dự án: NC ứng dụng TBKH&CN XDMH trồng các giống hoa đào mới tại thành phố Bắc Giang

Sở KH&CN Tỉnh Bắc Giang

2014-2015

Đặng Văn Đông, Đặng Văn Lãm

Đã nghiệm thu năm 2016

17

Dự án: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật XDMH trồng các giống hoa đào mới tại HTX Đình Bảng, TX Từ sơn

Sở KH&CN Tỉnh Bắc  Ninh

2015-2016

Đặng Văn Đông, Mai Thị Ngoan

Đã nghiệm thu năm 2017

18

Dự án: Xây dựng mô hình nhân giống nuôi cấy mô và sản xuất hoa lan Đai Châu và Địa Lan tại huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên

Sở KH&CN Tỉnh Hưng Yên

2016-2018

Đặng Văn Đông, Mai Thị Ngoan

Đang thực hiện

19

Dự án: Sản xuất thử nghiệm giống hoa mai vàng Yên tử tại Hà Nội"

Sở KH&CN TP Hà Nội

2016-2018

Bùi Hữu Chung, Ngô Văn Kỳ

Đang thực hiện

20

Đề tài: Thu thập và phát triển giống hoa đỗ quyên tại Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử

 

Sở KH&CN Tỉnh Quảng Ninh

2017-2018

Trần Văn Tam, Đặng Văn Lãm

Đang thực hiện

21

Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn và kỹ thuật canh tác một số giống hoa lay ơn mới tại Hà Nội

 

Sở KH&CN TP Hà Nội

2017-2018

Trần Văn Tam, Đặng Văn Lãm

Đang thực hiện

22

Dự án: Sản xuất giống hoa lan hồ điệp quy mô công nghiệp bằng công nghệ vị nhân giống

Cấp nhà nước

2017-2019

Nguyễn Văn Tiến, Đinh Thị Dinh

Đang thực hiện

23

Đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống và gói kỹ thuật phát triển giống hoa lay ơn và hoa lan hồ điệp.

Cấp Bộ

2016-2019

Đặng Văn Đông, Đinh Thị Dinh

Đang thực hiện

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Hoa, Cây cảnh