TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH

Center for Flowers, Ornamentals Research and Development

08/12/2022 | 3:34 CH GMT +7

Thông báo

Lớp tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến nông và Kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo quản hoa chất lượng cao” lần thứ hai

Lớp tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến nông và Kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo quản hoa chất lượng cao” lần thứ hai

30/10/2017

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh đã tổ...

Lớp tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến nông và Kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo quản hoa chất lượng cao”

Lớp tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến nông và Kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo quản hoa chất lượng cao”

12/09/2017

Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 9 năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh đã tổ...

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh

21/07/2017

Ngày 17/7/2016, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Hoa, Cây cảnh (Viện Nghiên cứu Rau quả) tổ chức...

Tập huấn nâng cao trình độ cán bộ Thành phố, Quận, Huyện, Thị xã Thuộc Đề án Phát triển sản xuất hoa, cây cảnh thành phố Hà Nội

Tập huấn nâng cao trình độ cán bộ Thành phố, Quận, Huyện, Thị xã Thuộc Đề án Phát triển sản xuất hoa, cây cảnh thành phố Hà Nội

16/06/2017

Thực hiện kế hoạch năm 2016 về việc triển khai “Đề án phát triển sản xuất hoa, cây cảnh Thành phố...

Tập huấn khuyến nông năm 2016 Thuộc chương trình Đào tạo – Huấn luyện khuyến nông TOT

Tập huấn khuyến nông năm 2016 Thuộc chương trình Đào tạo – Huấn luyện khuyến nông TOT

16/06/2017

Thực hiện hợp đồng đã ký giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Nghiên cứu và Phát...

Khai mạc lớp tập huấn Hoa cây cảnh năm 2016

Khai mạc lớp tập huấn Hoa cây cảnh năm 2016

25/09/2016

Ngày 30/9/2016 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa cây cảnh khai mạc lớp tập huấn “bồi dưỡng...

Tổng kết khóa đào tạo chuyên sâu kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh năm 2013

Tổng kết khóa đào tạo chuyên sâu kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh năm 2013

28/11/2013

Trong những năm gần đây, hoa, cây cảnh của TP Hà Nội, ngày càng phát triển cả về quy mô diện tích...

Trung tâm khuyến nông Quốc gia tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và bảo quản hoa chất lượng cao

Trung tâm khuyến nông Quốc gia tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và bảo quản hoa chất lượng cao

05/06/2013

Trong thời gian 5 ngày (từ 5-9/6/2013), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm...

 • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 • Cục Trồng trọt
 • Viện Nghiên cứu Rau quả
 • Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Sở KH&CN Hải Phòng
 • Sở KH&CN Thái Bình
 • Sở KH&CN Thái Nguyên
 • Sở KH&CN Nam Định
 • Cục bảo vệ thực vật
 • Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
 • Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Bộ Nông Nghiệp&PTNT
 • Sở KH&CN Bình Định
 • Sở KH&CN tỉnh Sơn La