QĐ số 1519/QĐ-BNN-TCCB về Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

                       Tải file đầy đủ tại đây.

Nguồn: mard.gov.vn