Bùi Hữu Chung, Đặng Văn Đông (2017), Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhân giống hoa mai vàng Yên Tử bằng biện pháp ghép tại Hà Nội. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, Số 12 (85), tr61-65.

TÓM TẮT

Cây mai vàng Yên Tử sinh trường lâu đời ở vùng núi Yên Tử, được các nhà khoa học nghiên cứu và khẳng định thích nghi vùng chân núi Yên Tử. Những năm gần đây, Viện Nghiên cứu Rau quả đưa về thử nghiệm ở Hà Nội, kết quả cho thấy chúng có khả năng sinh trưởng tốt. Tuy nhiên để phát triển giống mai vàng Yên Tử này ở Hà Nội cần phải nhân giống để sản xuất cây thương phẩm. Có nhiều cách nhân giống trong đó biện pháp ghép là lựa chọn của chúng tôi trong nghiên cứu này. Qua nghiên cứu đã đánh giá, xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến nhân giống hoa mai vàng Yên Tử bằng biện pháp ghép: Cây giống mai vàng 12 tháng tuổi để ghép là tốt và phù hợp nhất; trong quá trình chăm sóc dùng chế phẩm Grow - more  để tưới; thời điểm ghép mai vào tháng 3 hàng năm là phù hợp nhất cho cây Mai vàng Yên Tử tại Hà Nội.

Từ khóa: Mai vàng Yên Tử; thử nghiệm, nhân giống, ghép cây