Bùi Thị Hồng, Nguyễn Thị Thu Thùy và các cộng sự (2016), Kết quả sản xuất thử và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trên giống hoa cúc Tím hồng-01. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tập 2, chuyên đề giống cây trồng vật nuôi tháng 12/2016.

TÓM TẮT

Năm 2012-2015 từ nguồn giống hoa cúc nhập nội (Chrysanthemum sp.) Viện Nghiên cứu Rau quả đã nghiên cứu tuyển chọn được giống hoa cúc Tím hồng- 01, có khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thời gian sinh trưởng 95-105 ngày, chiều cao cây 85-95cm, đường kính hoa >12cm. Giống đã được Hội đồng Khoa học Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn công nhận là giống sản xuất thử năm 2014. Vụ thu đông năm 2014-2015 giống hoa cúc Tím hồng-01 đã được ra sản xuất thử tại các tỉnh/thành Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam…kết quả cho thấy cây sinh trưởng, phát triển tốt, hiệu quả cao đạt 270-370 triệu đồng/ha/vụ. Giống hoa cúc Tím hồng-01 được nhân giống bằng phương pháp giâm cành trên giá thể trấu hun với nồng độ thuốc ra rễ α-NAA 400-500 ppm sẽ cho chất lượng cây giống tốt nhất. Giống hoa cúc Tím hồng-01 rất mẫn cảm với thời gian chiếu sáng, để trồng trong vụ thu đông cần chiếu sáng bổ sung với thời gian 18 -22 h trong 30 ngày đầu.... sẽ làm tăng năng suất và chất lượng hoa, tăng hiệu quả đầu tư.

Từ khóa: Hoa cúc, tuyển chọn, sinh trưởng và phát triển, nhân giống, cây giống, chiếu sáng.