Đặng Văn Đông, Nguyễn Thu Hằng (2015), Nghiên cứu tuyển chọn giống hoa đào Bạch GL2-3 tại Miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông, tháng 2/2015.

TÓM TẮT

Để tuyển chọn ra giống đào triển vọng, phù hợp với điều kiện khí hậu miền Bắc Việt Nam, từ vườn lưu giữ nguồn gen một số giống hoa đào miền Bắc Việt Nam, Viện nghiên cứu Rau Quả đã tuyển chọn được  giống hoa đào Bạch GL2-3 có các ưu điểm sau: Cây có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, hoa màu trắng, chất lượng hoa cao, đường kính hoa to > 3,5 cm, số lượng cánh\ hoa từ 18-20 cánh, tỉ lệ nở hoa cao > 90%, hoa nở tập trung, độ bền cành hoa là 12-15 ngày, được người tiêu dùng ưa chuộng. Giống có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt đặc biệt là bệnh chảy gôm. Hiệu quả kinh tế thu được từ việc trồng giống hoa đào Bạch GL2-3 cao hơn so với giống đào bạch đối chứng từ 30-50%. Giống hoa đào Bạch GL2-3 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là giống sản xuất thử vào T11/2013.

Từ khoá: Hoa đào Bạch GL2-3, hoa đào, tuyển chọn giống, trồng thử nghiệm, giống sản xuất thử.