Phạm Thị Hồng Hạnh, Đặng Văn Đông, Chu Thị Ngọc Mỹ, Đặng Tiến Dũng (2016), Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng phát triển và chất lượng hoa của lan Kiếm Hoàng Vũ (Cymbidium sinense). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam số 8 (69)/2016, tr 59-62.

TÓM TẮT

Lan Kiếm Hoàng vũ (Cymbidium sinense) là một trong những loài lan bản địa của Việt Nam được ưa chuộng và có giá trị kinh tế cao. Để phổ biến kỹ thuật trồng, chăm sóc và điều khiển ra hoa cho loài lan này vào dịp tết Nguyên đán, năm 2015, Viện Nghiên cứu Rau quả đã tiến hành một số biện pháp kỹ thuật như giá thể trồng, phân bón, che giảm ánh sáng vào vụ Hè cho lan Kiếm Hoàng vũ và đã xác định được giá thể trồng 1/3 vỏ thông + 1/3 vỏ lạc + 1/3 đá sỏi đã giúp cây tăng trưởng nhánh mạnh, tỷ lệ ra hoa đạt 94,4%. Sử dụng phân Plant - Soul 2 (20-20-20) cho 6,5 nhánh mới/chậu sau 6 tháng trồng, tăng chiều dài ngồng hoa và đường kính ngồng hoa. Che giảm 50% ánh sáng vào vụ Hè là thích hợp nhất cho cây sinh trưởng, phát triển tốt. Đặc biệt có thể đưa lan Kiếm Hoàng vũ đi xử lý lạnh tại Mộc Châu - Sơn La vào thời điểm 15/7 âm lịch đã điều khiển hoa ra vào dịp Tết Nguyên đán và nâng cao được chất lượng hoa.

Từ khóa: Lan Kiếm Hoàng vũ, giá thể, phân bón, ánh sáng, điều khiển nở hoa