TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH

Center for Flowers, Ornamentals Research and Development

05/04/2020 | 7:45 CH GMT +7

Chuyển giao công nghệ

Kết quả chuyển giao công nghệ phục vụ Dự án “Phát triển giống hoa mai vàng Yên Tử tại Uông Bí, Quảng Ninh”

Kết quả chuyển giao công nghệ phục vụ Dự án “Phát triển giống hoa mai vàng Yên Tử tại Uông Bí, Quảng Ninh”

20/07/2016

Trong thời gian 2 năm (từ tháng 8/2012 đến tháng 8/2014), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh đã tiến hành chuyển giao công nghệ sản xuất hoa mai vàng Yên Tử cho Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm tại xã Thượng Yên Công - thành phố Uông Bí - Quảng Ninh.

 • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 • Cục Trồng trọt
 • Viện Nghiên cứu Rau quả
 • Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Sở KH&CN Hải Phòng
 • Sở KH&CN Thái Bình
 • Sở KH&CN Thái Nguyên
 • Sở KH&CN Nam Định
 • Cục bảo vệ thực vật
 • Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
 • Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Bộ Nông Nghiệp&PTNT
 • Sở KH&CN Bình Định
 • Sở KH&CN tỉnh Sơn La