TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH

Center for Flowers, Ornamentals Research and Development

08/12/2022 | 4:14 CH GMT +7

Tiểu Hồng môn HMC-04

Mã SP: HMC-02

Tiểu Hồng môn chậu HMC-04

Màu sắc hoa: Đỏ tươi

Thời gian từ trồng đến ra hoa: 135-142 ngày

Cây có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt

Cây có khả năng ra nhánh và ra hoa cao (sau trồng 1 năm có từ 3,5-4,0 nhánh, 6,0-6,5 hoa/cây)

Độ bền hoa: 70-75 ngày

Nguồn gốc giống: Là giống tuyển chọn bởi Viện Nghiên cứu Rau quả và được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận sản xuất thử theo Quyết định số 96/QĐ-TT-CLT ngày 14 tháng 3 năm 2011.

Giá bán: Liên hệ

 

Hình ảnh hoa Tiểu Hồng môn HMC-04 trồng tại Trung tâm NC&PT Hoa, Cây cảnh

 

 • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 • Cục Trồng trọt
 • Viện Nghiên cứu Rau quả
 • Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Sở KH&CN Hải Phòng
 • Sở KH&CN Thái Bình
 • Sở KH&CN Thái Nguyên
 • Sở KH&CN Nam Định
 • Cục bảo vệ thực vật
 • Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
 • Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Bộ Nông Nghiệp&PTNT
 • Sở KH&CN Bình Định
 • Sở KH&CN tỉnh Sơn La