Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) sẽ kết thúc ngày 31/12/2020. Theo nhiều ý kiến, việc tiếp tục thực hiện miễn tiền thuế sử dụng đất đối với HTX nông nghiệp từ năm 2021 trở đi sẽ tạo điều kiện cho HTX nông nghiệp và các thành viên HTX chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh ổn định và bền vững.

Dự thảo Nghị quyết về miễn thuế SDĐNN được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế SDĐNN đến hết ngày 31/12/2025 với số tiền thuế được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm. Chính sách này sẽ tạo nguồn lực tài chính quan trọng, trực tiếp hỗ trợ khu vực nông nghiệp, nông thôn và người nông dân phát triển sản xuất.

Chủ trương đúng và trúng

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng số thuế miễn, giảm giai đoạn 2003 - 2010 trung bình khoảng 3.263 tỷ đồng/năm; giai đoạn từ 2011 - 2016 trung bình khoảng 6.308,3 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2016 - 2018 và dự kiến đến hết năm 2020 khoảng 9.770 tỷ đồng/năm. Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ, trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết để tiếp tục miễn thuế SDĐNN đến năm 2025 với số thuế miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm.

Miễn thuế đất sử dụng đất nông nghiệp sẽ hình thành nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn

Ông Nguyễn Phi Đức, Chủ nhiệm câu lạc bộ HTX nông nghiệp Hà Nội chia sẻ, việc đề xuất miễn thuế trong vòng 5 năm là hợp lý vì đời sống nông dân mặc dù được cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn so với mặt bằng chung của xã hội. Thời hạn 5 năm có ý nghĩa về mặt chính trị, góp phần động viên người nông dân yên tâm sản xuất, thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phù hợp với chu kỳ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra , miễn thuế đất nông nghiệp giai đoạn 5 năm cũng tương ướng và phù hợp với các điều kiện cam kết về hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, góp phần hỗ trợ cho người nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Theo ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được vừa qua về thực hiện chính sách miễn thuế SDĐNN, Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án nghị quyết về miễn thuế SDĐNN vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ trình Quốc hội miễn thuế SDĐNN cho một số đối tượng trong vòng 5 năm tới. Nghị quyết đã thể chế hóa các kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ trong phát triển tam nông. Đồng thời, nghị quyết cũng đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam và thông lệ quốc tế. Do đó, việc tiếp tục miễn thuế SDĐNN cho giai đoạn tiếp theo là hết sức cần thiết.

Miễn thuế SDĐNN sẽ không làm giảm thu ngân sách

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tại phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo đó việc tiếp tục miễn thuế SDĐNN đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước, do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế. Với số thuế SDĐNN được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm sẽ tiếp tục là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân, là nguồn đầu tư tài chính quan trọng trực tiếp cho khu vực tam nông.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự thảo Nghị quyết về miễn SDĐNN

Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến khẳng định, chính sách miễn thuế SDĐNN là giải pháp có tác động lớn, quan trọng góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần hỗ trợ trực tiếp người nông dân, khuyên khích tổ chức, HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Việc miễn thuế SDĐNN sẽ khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩn trên thị trường. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, ngành nông nghiệp ngày càng trở nên khó khăn như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, biến động giá thị trường… đòi hỏi ngành nông nghiệp phải được phát triển toàn diện, theo hướng bền vững, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh. Vì vậy, để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường cạnh tranh sủa sản phẩm nông nghiệp thì việc tiếp tục miễn thuế SDĐNN là một giải pháp khuyến nông cần thiết để nâng cao giá trị gia tăng và kết nối chuỗi giá trị sản phẩm,

Ngoài ra, miễn thuế SDĐNN sẽ tạo công ăn việc làm cho khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống người nông dân, đồng thời phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam và thông lệ quốc tế, miễn thuế SDĐNN không có sự phân biệt đối xử, đảm bảo tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan, phù hợp với thông lệ quốc tế trong việc thực hiện chính sách thuế như công cụ tài chính để góp phần khuyến khích phát triển nền sản xuất nông nghiệp chất lượng cao.

Nguồn: thoibaokinhdoanh.vn