Thực hiện nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá thực trạng và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, phát triển cây tùng La Hán tại huyện đảo Cô Tô - Quảng Ninh, từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2018, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh đã tiến hành tổ chức kiểm tra định kỳ các nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ tại Vườn Quốc gia Bái Tử Long - huyện Vân Đồn và xã Đồng Tiến - huyện Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh.

Thành phần tham dự đoàn kiểm tra gồm có đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Cô Tô, Ban quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long cùng với đại diện của đơn vị thực hiện là Trung tâm NC&PT Hoa, Cây cảnh.

Sau khi nghe chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2018, đối chiếu với thuyết minh được phê duyệt, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế ngoài đồng ruộng. Kết quả cho thấy đến thời điểm kiểm tra, nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung theo đúng tiến độ và quy định.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, nhiệm vụ đã tiến hành điều tra, thu thập, đánh giá đặc điểm thực vật học của cây tùng La Hán tại khu vực đảo Trần, Thanh Lân huyện Cô Tô; định vị được sự phân bố của 36 cây tùng La Hán có đường kính >5 cm tại đảo Cô Tô và vườn Quốc gia Bái Tử Long bằng GPS, đồng thời tiến hành các biện pháp nhân giống cây tùng La Hán bằng hạt, giâm cành và chiết cành tại 2 địa điểm này. Kết quả thu được rất khả quan với số lượng cây được nhân giống bằng cành và hạt là hơn 6000 cây. Điều này thật sự rất có ý nghĩa trong việc bảo tồn và phát triển cây tùng La Hán trong tương lai.

Nhiệm vụ Điều tra, đánh giá thực trạng và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, phát triển cây tùng La Hán tại huyện đảo Cô Tô - Quảng Ninh’ là nhiệm vụ được UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Trung tâm NC&PT Hoa, Cây cảnh thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu bảo tồn và phát triển loài cây quý hiếm có giá trị cao này trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn khai thác trái phép của người dân.

ThS. Trần Văn Tam

(TT NC&PT Hoa, Cây cảnh)