Theo Khảo sát của Viện Nghiên cứu Rau quả cho thấy Hà Giang là nơi khởi nguồn của rất nhiều chủng loại hoa lan quý như lan Hài, Hạc vĩ, Trầm tím, Hoàng Lạp, Quế Lan Hương… Tuy nhiên nguồn gen hoa lan rừng tại Hà Giang, đặc biệt là một số giống quý hiếm gần đây đang có nguy cơ cạn kiệt do tình trạng người dân vào rừng khai thác tràn lan mang về bán. Vì thế, ngoài việc tuyên truyền, giáo dục người dân ý thức bảo tồn loài hoa này thì sự tham gia vào cuộc của các nhà khoa học là vô cùng cần thiết.

Người dân bày bán lan rừng tại Hà Giang

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang đã giao cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh chủ trì đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài lan rừng thu thập tại Hà Giang”, với thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 9/2017.

Hội nghị Thẩm định đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài lan rừng thu thập tại Hà Giang”

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thu thập, bảo tồn một số loài lan tại Hà Giang nhằm lưu giữ nguồn nguyên liệu gốc để nhân giống và phát triển các loài lan quý hiếm, có giá trị kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển du lịch tại Hà Giang.

Một trong những nội dung quan trọng của đề tài là xây dựng nhà lưới bảo tồn hoa lan rừng tại Quản Bạ - Hà Giang. Đây sẽ là khu bảo tồn tại chỗ để duy trì và phát triển nguồn gen lan rừng của Hà Giang, cũng là nơi kết nối các nhà nghiên cứu với người đam mê hoa lan nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong trồng hoa lan cũng như đưa ra những cách thức để thương mại hóa các sản phẩm tốt, chất lượng cao phục vụ người chơi lan trong cả nước.

Dự kiến đề tài sẽ kết thúc vào tháng 01/2019. Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở cho việc phát triển ngành sản xuất hoa lan thương phẩm đặc hữu của Hà Giang, nâng cao được giá trị sản phẩm trên thị trường, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình của người dân địa phương, đồng thời tạo được thêm công ăn việc làm cho người dân, góp phần ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

ThS. Bùi Hữu Chung

(Trung tâm NC&PT Hoa, Cây cảnh)