Giai đoạn 2014 – 2105, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh đã tiến hành chuyển giao công nghệ và xây dựng mô hình trồng các giống hoa đào mới tại xã Dĩnh Trì thuộc Thành phố Bắc Giang. Đây là nội dung thuộc dự án: “Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng các giống hoa đào mới tại thành phố Bắc Giang” do Trung tâm NC&PT Hoa, Cây cảnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang thực hiện.

Kết quả sau 2 năm thực hiện, Trung tâm NC&PT Hoa, Cây cảnh đã chuyển giao, hướng dẫn người dân các quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh và điều khiển nở hoa đào vào dịp tết nguyên đán thông qua lớp tập huấn cho 50 lượt người là cán bộ khuyến nông địa phương và nông dân tại địa bàn triển khai dự án. Bên cạnh đó, mô hình trồng các giống hoa đào mới do Trung tâm tuyển chọn gồm: Đào Bích GL2-1, đào Phai GL2-2 và đào Bạch GL2-3 với quy mô 1,8ha cũng đã cho kết quả tốt: Các giống đào mới sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ nhiễm sâu bệnh nhẹ, năng suất, chất lượng hoa cao hơn hẳn so với các giống đào cũ mà người dân đang trồng tại địa phương và được người tiêu dùng ưa chuộng. 

Cây hoa đào trong mô hình sinh trưởng và phát triển tốt

Hình ảnh người dân ngắm thành quả sau một năm chăm sóc 

PGS.TS. Đặng Văn Đông - Chủ Dự án lên thăm Mô hình trồng giống đào bích GL2-1 tại xã Dĩnh Trì

Cán bộ Sở Khoa học Tỉnh Bắc Giang đi kiểm tra mô hình

Hình ảnh ruộng đào ngày 26 tết khách đã mua gần hết

Mô hình trồng các giống đào mới đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn 1,5-2 lần so với các giống đào truyển thống hiện đang trồng tại địa phương. Sau khi mô hình kết thúc, người dân tại địa phương đã tự nhân giống các giống đào mới và mở rộng diện tích lên đến 1,5 lần so với mô hình. 

Người dân tự nhân các giống đào mới sau khi dự án kết thúc

Theo ThS. Đặng Văn Lãm

(Trung tâm NC&PT Hoa, Cây cảnh)