TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH

Center for Flowers, Ornamentals Research and Development

29/09/2022 | 3:15 CH GMT +7

Địa lan Hương cát cát loại 1

Mã SP: GĐLHCC-01

Địa lan Hương cát cát (Cymbidium sp.) 4 năm tuổi (loại 1)

Cây cao: 50-60cm, có 3-5 nhánh/chậu

Lá màu xanh đậm

Rễ to khỏe

Cây không bị sâu bệnh hại

 

 

 

 

Ảnh vườn địa lan Hương cát cát tại Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Hoa, Cây cảnh

 • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 • Cục Trồng trọt
 • Viện Nghiên cứu Rau quả
 • Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Sở KH&CN Hải Phòng
 • Sở KH&CN Thái Bình
 • Sở KH&CN Thái Nguyên
 • Sở KH&CN Nam Định
 • Cục bảo vệ thực vật
 • Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
 • Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Bộ Nông Nghiệp&PTNT
 • Sở KH&CN Bình Định
 • Sở KH&CN tỉnh Sơn La