TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH

Center for Flowers, Ornamentals Research and Development

08/12/2022 | 4:12 CH GMT +7

Lan Đai châu 4 năm tuổi

Mã SP: GLĐC-04

Cây giống lan Đai châu (Rynchostylis gigantea) 4 năm tuổi

Đặc điểm cây giống

Cây có: 5-6 cặp lá

Lá dài: 25-35cm, rộng lá: 3,0-3,5cm, màu xanh đậm

Rễ to khỏe

Cây không bị sâu bệnh hại.

Giá  bán: Liên hệ

 

 

 

 

Hình ảnh cây hoa lan Đai châu thương phẩm tại Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Hoa, Cây cảnh

Cây hoa lan Đai châu 3 năm tuổi ra hoa

 

 • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 • Cục Trồng trọt
 • Viện Nghiên cứu Rau quả
 • Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Sở KH&CN Hải Phòng
 • Sở KH&CN Thái Bình
 • Sở KH&CN Thái Nguyên
 • Sở KH&CN Nam Định
 • Cục bảo vệ thực vật
 • Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
 • Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Bộ Nông Nghiệp&PTNT
 • Sở KH&CN Bình Định
 • Sở KH&CN tỉnh Sơn La