Quy trình tóm tắt

Đai Châu là một trong những loài hoa lan đang được người tiêu dùng biết đến với những giá trị cao trong sản xuất cũng như trong trang trí, cây cảnh.

Chính vì vậy trong những năm qua, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh đã nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ nhân giống hoa lan đai châu bằng nuôi cấy mô tế bào, với một số lưu ý sau:

1. Vật liệu nuôi cấy: Quả hoặc đỉnh sinh trưởng.

2. Khử trùng mẫu: Cồn 70o, 30 giây; Johnson 1% trong 10 - 15 phút và dung dịch Jonhson 1% trong 15-25 phút.

3. Nuôi cấy khởi động trên môi trường:

- Vật liệu là đỉnh sinh trưởng: MS + 0,3mg/l BAP + 0,2mg/l α NAA + 30g/l đường + 6g/l agar + 20g/l khoai tây + 100ml nước dừa +  0,2g/l than hoạt tính; pH = 5,7.

- Vật liệu là hạt: 2g/l Hyponex + 100ml ND + 30g/l KT + 10g/l đường + 5,5g/l agar; pH = 5,6.

4. Nhân nhanh trong môi trường:

- Vật liệu là đỉnh sinh trưởng: MS + 100ml nước dừa + 40 g/l khoai tây + 20g/l đường + 6 g/l agar + 0,2 g/l than hoạt tính ; pH = 5,7.

- Vật liệu là hạt: 2g/l Hyponex + 1mg BAP + 100ml/l nước dừa + 20g/l đường + 5,5g/l agar ; pH=5,6 và sau 3-4 cấy chuyển, chuyển sang môi trường: 2g/l Hyponex + 100ml/l nước dừa + 30g/l chuối tiêu + 40g/l khoai tây + 0,3g/l than hoạt tính +10g/l đường + 5,5g/l agar ; pH=5,6.

5. Tạo cây hoàn chỉnh trong môi trường:

- Vật liệu là đỉnh sinh trưởng: MS + 0,5mg/l α NAA + 40g/l khoai tây + 30g/l đường + 6g/l agar + 1g/l than hoạt tính; pH = 5,7.

- Vật liệu là hạt: 2g/l Hyponex + 0,5 mg/l α NAA + 100ml/l nước dừa + 50g/l chuối tiêu + 10g/l đường + 5,5g/l agar + 1g/l than hoạt tính ; pH=5,6.

6. Ra ngôi cây con:

- Tiến hành huấn luyện và ra ngôi cây khi cây đạt tiêu chuẩn ra ngôi.

- Chăm sóc cây con sau ra ngôi trong điều kiện ánh sáng 3.000 – 4.000lux, nhiệt độ: 25 – 31oC, ẩm độ không khí 65-85%.

- Đảm bảo đủ ẩm và cung cấp dinh dưỡng kịp thời cho cây.

- Phun thuốc phòng trừ sâu bệnh định kỳ 15-30 ngày/lần.

- Sau 6 tháng thì có thể trồng sang chậu lớn hoặc ghép gỗ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh - Viện Nghiên cứu Rau quả - Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Điện thoại:  0438.765.625