TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH

Center for Flowers, Ornamentals Research and Development

07/06/2023 | 1:39 SA GMT +7

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh có Ban giám đốc (01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc), 02 Bộ môn (Chọn tạo giống, Kỹ thuật Canh tác) và 02 Phòng (Quản lý Tổng hợp, Chuyển giao công nghệ và khuyến nông).

Ban giám đốc Trung tâm NC&PT Hoa, Cây cảnh

Giám đốc: TS. Nguyễn Văn Tỉnh

                                                                     

                                  Phó Giám đốc: ThS. Bùi Thị Hồng                     Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Văn Tiến

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CỦA TRUNG TÂM

Số lượng cán bộ: Tổng số cán bộ là 57 người, trong đó có 21 biên chế. Cụ thể:

Ban Giám đốc: 03 cán bộ

Phòng Quản lý tổng hợp: 5 cán bộ

Phòng Chuyển giao công nghệ và khuyến nông: 10 cán bộ

Bộ môn Chọn tạo giống: 29 cán bộ

Bộ môn Kỹ thuật canh tác: 10 cán bộ

Trình độ của cán bộ: 03 Tiến sĩ, 26 thạc sĩ, 19 kỹ sư, 03 cử nhân, 06 Kỹ thuật viên.

 

 • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 • Cục Trồng trọt
 • Viện Nghiên cứu Rau quả
 • Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Sở KH&CN Hải Phòng
 • Sở KH&CN Thái Bình
 • Sở KH&CN Thái Nguyên
 • Sở KH&CN Nam Định
 • Cục bảo vệ thực vật
 • Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
 • Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Bộ Nông Nghiệp&PTNT
 • Sở KH&CN Bình Định
 • Sở KH&CN tỉnh Sơn La