TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH

Center for Flowers, Ornamentals Research and Development

07/06/2023 | 1:53 SA GMT +7

Danh bạ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, THƯ ĐIỆN TỬ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

E-MAILS

I. BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

1

Nguyễn Văn Tỉnh

Giám đốc

0243 8765 625

tinhhoacaycanh@gmail.com

2

Bùi Thị Hồng

Phó Giám đốc

0243 8765 625

hongbt04@gmail.com

3

Nguyễn Văn Tiến

Phó Giám đốc

0243 8765 625

nguyenvantien1011@gmail.com

II. PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

 

 

 

4

Mai Thị Ngoan

Trưởng phòng

0243 8765 625

ngoanhoacaycanh@yahoo.com.vn

5

Phan Thị Thảo

Kế toán trưởng

0243 8765 625

phanthithao79@yahoo.com.vn

6

Nguyễn Thị Thu Hằng

NCV

0243 8765 625

hanghoacaycanh@gmail.com

7

Phan Ngọc Diệp

NCV

0243 8765 625

ngocdiephcc@gmail.com

8

Đỗ Thị Thúy Loan

CN

0243 8765 625

thuyloankt118@gmail.com

III. BỘ MÔN KỸ THUẬT CANH TÁC

 

 

 

9

Lê Thị Thu Hương

Trưởng Bộ môn

0243 8765 625

huonghoacaycanh@gmail.com

10

Lê Thị Hiền

NCV

0243 8765 625

lehiencidhop@gmail.com

11

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

NCV

0243 8765 625

quynhmaittgl@gmail.com

12

Trần Thị Thúy

NCV

0243 8765 625

tranthuyhcc@gmail.com

13

Đặng Tiến Dũng

NCV

0243 8765 625

dunghoacaycanh@yahoo.com.vn

14

Ngô Hồng Thu

CN

0243 8765 625

Thutiep1982@gmail.com

15

Lê Thanh Hùng

NCV

0243 8765 625

lethanhhunghcc@gmail.com

16

Trần Văn Tòng

NCV

0243 8765 625

tongrhq54@gmail.com

17

Trần Minh Hiền Trang

NCV

0243 8765 625

minhhientrang@gmail.com

18

Nguyễn Thị Thu Thùy

NCV

0243 8765 625

thuyhoacc@yahoo.com.vn

IV. BỘ MÔN CHỌN TẠO GIỐNG

19

Đinh Thị Dinh

Trưởng Bộ môn

0243 8765 625

dinhhcc@yahoo.com.vn

20

Chu Thị Ngọc Mỹ

NCV

0243 8765 625

myhcc09@gmail.com

21

Nguyễn Quang Duy

NCV

0243 8765 625

duyhcc@gmail.com

22

Nguyễn Thị Hồng Nhung

NCV

0243 8765 625

nhungmorecnsh510280@gmail.com

23

Nguyễn Thị Vẻ

NCV

0243 8765 625

vehoacaycanh@yahoo.com.vn

24

Nguyễn Thị Kim Oanh

NCV

0243 8765 625

oanhcaytrong@gmail.com

25

Bùi Thị Hồng Nhụy

NCV

0243 8765 625

buinhuy2001@gmail.com

26

Dương Văn Minh

NCV

0243 8765 625

minh_hoacaycanh@yahoo.com

27

Hoàng Văn Hữu

NCV

0243 8765 625

hoangvanhuu@gmail.com

28

Nguyễn Văn Thành

NVKT

0243 8765 625

 

29

Nguyễn Xuân Hải

NVKT

0243 8765 625

nguyenxuanhai1589@gmail.com

30

Đào Thị Phương

NCV

0243 8765 625

phuonghoacaycanh@gmail.com

31

Nguyễn Thị Tươi

NCV

0243 8765 625

tuoitt19c@gmail.com

32

Nguyễn Thị Huế

NCV

0243 8765 625

huenguyen.cnsh@gmail.com

33

Lê Thị Thu Hương

KTV

0243 8765 625

thuhuongle56@gmail.com

34

Phạm Thị Trang

NCV

0243 8765 625

trangkhct55@gmail.com

35

Nguyễn Thị Bích

NVKT

0243 8765 625

nguyenbichan5682@gmail.com

36

Nguyễn Mai Phương

NCV

0243 8765 625

phuongnguyen0495@gmail.com

37

Tạ Thị Thúy

NCV

0243 8765 625

tathuyk58bvtvb@gmail.com

38

Trần Thị Thu Hường

NCV

0243 8765 625

danghoangtrang27@gmail.com

39

Nguyễn Minh Thao

NCV

0243 8765 625

 

40

Nguyễn Thị Xuân

NCV

0243 8765 625

 

41

Mai Thị Quỳnh Giao

NCV

0243 8765 625

 

42

Nguyễn Thị Thanh Tâm

NCV

0243 8765 625

 

43

Bùi Thị Duyên

NCV

0243 8765 625

 

44

Bùi  Thị Thảo

NCV

0243 8765 625

 

45

Đào Thị Minh Khuê

NCV

0243 8765 625

 

46

Nguyễn Thị Thanh Vân

NVKT

0243 8765 625

 

47

Nguyễn Thị Thạo

NVKT

0243 8765 625

 

V. PHÒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ KHUYẾN NÔNG

48

Bùi Hữu Chung

Trưởng phòng

0243 8765 625

buihuuchung@yahoo.com

49

Trần Văn Tam

Phó phòng

0243 8765 625

tranvantam73@yahoo.com.vn

50

Đặng Văn Lãm

NCV

0243 8765 625

dangvanlamhcc@yahoo.com

51

Nguyễn Bá Sơn

NCV

0243 8765 625

bason136@yahoo.com.vn

52

Nguyễn Thị Liên

CN

0243 8765 625

lienha_yb@yahoo.com.vn

53

Hà Thị Thanh Nga

NCV

0243 8765 625

hathanhngavd@yahoo.com.vn

54

Nguyễn Xuân Kết

NCV

0243 8765 625

nguyenxuanket@gmail.com

55

Ngô Văn Kỳ

NCV

0243 8765 625

kyhoacaycanh@gmail.com

56

Trần Thị Mỹ Cần

NCV

0243 8765 625

mycan258@gmail.com

57

Trần Hải Anh

NCV

0243 8765 625

haianhctt57@gmail.com

 

 

 • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 • Cục Trồng trọt
 • Viện Nghiên cứu Rau quả
 • Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Sở KH&CN Hải Phòng
 • Sở KH&CN Thái Bình
 • Sở KH&CN Thái Nguyên
 • Sở KH&CN Nam Định
 • Cục bảo vệ thực vật
 • Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
 • Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Bộ Nông Nghiệp&PTNT
 • Sở KH&CN Bình Định
 • Sở KH&CN tỉnh Sơn La