Với lợi thế về đất đai và khí hậu, gần đây, một số nông hộ ở Đơn Dương đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đồng thời, chủ động liên kết, hợp đồng với các công ty để trồng hoa cúc xuất khẩu. Việc chuyển đổi từ các cây trồng truyền thống sang trồng hoa xuất khẩu đã mở ra một hướng đi mới cho bà con nông dân.