Thông tư 10/2017/TT-BKHCN được ban hành ngày 28/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/8/2017

                       Tải toàn bộ nội dung Thông tư 08/2017/TT-BKHCN tại đây.

Nguồn: most.gov.vn