TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH

Center for Flowers, Ornamentals Research and Development

07/06/2023 | 1:53 SA GMT +7

Trụ lan Đai châu

Mã SP: GLĐC-05

Cây lan Đai châu (Rynchostylis gigantea) 4-5 năm tuổi ghép trên trụ lớn là gỗ lũa hoặc gỗ nhãn

Đặc điểm:

Có 20-30 cây/trụ

Cây có: 5-6 cặp lá

Lá dài: 25-35 cm, rộng: 3,0-3,5cm, màu xanh đậm

Rễ to khỏe 

Không bị sâu bệnh hại

 • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 • Cục Trồng trọt
 • Viện Nghiên cứu Rau quả
 • Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Sở KH&CN Hải Phòng
 • Sở KH&CN Thái Bình
 • Sở KH&CN Thái Nguyên
 • Sở KH&CN Nam Định
 • Cục bảo vệ thực vật
 • Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
 • Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Bộ Nông Nghiệp&PTNT
 • Sở KH&CN Bình Định
 • Sở KH&CN tỉnh Sơn La